29 กรกำาคม 2562 กรมชลฯลุยแก้ภัยแล้ง ระดมสูบน้ำช่วยเกษตรกร

ที่มา: https://www.naewna.com/local/429425

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากสถานการณ์ฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบไปตามๆกัน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไปแล้วกำลังประสบปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตร กรมชลประทานมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งดังกล่าว จึงได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือ อาทิ ที่จังหวัดเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีกว่า 2,000ไร่ในพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย อีกทั้งยังขุดลอกหนองกู่แก้วหนองแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรอีกกว่า 200 ไร่ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ยังคงเดินหน้าผันน้ำจากเหมืองหินของโรงโม่หินบุรีรัมย์-รัชดา โรงโม่หินอึ่งทงกี่ และโรงโม่หินบุรีรัมย์ เพื่อส่งน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมจากกองกำลังทหาร จิตอาสา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายวางตามแนวคลองและขุดลอกคลอง LMC พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณห้วยตะขาบ เพื่อช่วยยกระดับน้ำส่งเข้าคลองจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำดิบ สำหรับการผลิตประปาในพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ได้มากพอสมควร นอกจากนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ยังได้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหันไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก วันละประมาณ 65,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำยังคงไหลถึงท่อลอดบริเวณ กม.16+700 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และจนถึงขณะนี้มีการส่งสะสมไปแล้วประมาณ 1,625,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่นำสังกะสีมากั้นขวางลำน้ำแล้ว ขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องและเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล ทำการสูบน้ำจากบึงมาย เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่กำลังได้รับความเสียหายกว่า 2,000 ไร่ ทั้งนี้หากมีปริมาณฝนตกชุกลงมาอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ภัยแล้งดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำตามรอบเวรตนเองอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าพื้นที่ใดประสบกับปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 บริเวณท่าล่องแพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้าน ห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรืออ่างเก็บน้ำหมานตอนบน เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดบรรจุ 26 ล้านลบ.ม.ครอบคลุมพื้นที่ 1,500ไร่ สันเขื่อนยาว 800เมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของจังหวัดเลย ที่นักท่องเที่ยวนิยมการล่องแพ พร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์ บรรยากาศที่สวยงาม น้ำในอ่างได้แห้งสนิท แพขนาดใหญ่ที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวจอดเกยตื้นอยู่ริมฝั่ง ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะไร้นักท่องเที่ยว ต้องปิดกิจการมากว่า 1 เดือน เจ้าของแพรายหนึ่ง กล่าวว่าตั้งแต่มีการกักเก็บน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาได้ 32 ปี ปีนี้ถือว่าแล้งที่สุด ปกติทุกปีน้ำแห้งเฉพาะหน้าแล้งเท่านั้น และทุกปีไม่เคยแห้งเท่าปีนี้ ปีนี้น้ำในอ่างเริ่มแห้งช่วงสงกรานต์ น้ำได้ลดลงตลอด แม้ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้ว แต่ยังไม่มีฝนตกมาเลย ตอนนี้น้ำแห้งขอดจนแพไม่สามารถล่องออกไปได้เลย แพต่างเกยตื้นหมดต้องปิดร้านไร้นักท่องเที่ยวมาเป็นเดือนแล้ว ไม่มีเงินเข้าร้านเลยต้องเอาเงินเก่ามาใช้จนเกือบหมดแล้ว ห้วยกระทิงมีจุดขาย คือ ล่องแพ พร้อมกับมาทานอาหารบนแพขณะล่องตามน้ำ เมื่อไม่มีสามารถล่องแพได้ นักท่องเที่ยวก็พากันกลับ ก่อนหน้าพอมีมาเที่ยวบ้างไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ตอนนี้ไม่มีมาเที่ยวอีกเลย และตั้งแต่น้ำลดลงยังไม่เห็นหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือเลย ขณะนี้ชาวบ้านได้แต่ขอวิงวอนต่อเทวดาช่วยทำให้ฝนตกเท่านั้น